• /strə´miniəs/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có màu như rơm
  Nhẹ như rơm
  Rẻ rúng, vô giá trị, như rơm rác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X