• Toán & tin

  sợi dây dẫn điện

  Điện

  dây dẫn bện ngược chiều
  dây dẫn điện bện

  Giải thích VN: Dây dẫn điện gồm nhiều tao chắp, bện xoắn lại với nhau. Dây cáp mẫu có 7,19 và 37 tao.

  dây dẫn nhiều sợi bện
  dây dẫn xoắn
  dây nhiều dảnh
  dây nhiều tao

  Giải thích VN: Dây dẫn điện gồm nhiều tao chắp, bện xoắn lại với nhau. Dây cáp mẫu có 7,19 và 37 tao.

  Kỹ thuật chung

  dây bện
  dây dẫn bện
  dây nhiều sợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X