• /´streindʒnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất lạ, sự xa lạ, sự không quen biết
  Sự kỳ lạ; sự lạ thường; sự gây ngạc nhiên; sự lập dị
  Sự mới, tính chưa quen (công việc..)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  số lạ (lượng tử số đặc biệt của hađron)

  Điện lạnh

  số lạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X