• /´strætou¸sfiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) tầng bình lưu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tầng đẳng ôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X