• Điện

    từ trường lạc

    Giải thích VN: Đường từ lực chạy ra ngoài vùng có tác động hữu ích.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X