• Toán & tin

  ổ băng chạy suốt

  Giải thích VN: Một thiết bị lưu trữ thứ cấp sử dụng băng từ chạy liên tục chứa trong một cartridge, dùng để sao lưu dự phòng.

  ổ băng liên tục
  ổ băng suốt
  ổ băng thật mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X