• /´stri:mi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều dòng suối, có nhiều dòng sông nhỏ, có nhiều dòng nước
  Như dòng suối, như dòng sông nhỏ, như dòng nước; chảy ra, trào ra, tuôn ra, ròng ròng
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) có dáng khi động (tàu xe)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có nhiều dòng nước

  Kỹ thuật chung

  có chiều dòng suối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X