• /´strenjuəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự hăm hở, sự tích cực; sự hăng hái; sự rất cố gắng
  Sự căng thẳng, sự vất vả, sự đòi hỏi cố gắng lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X