• /´straiə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .striae

  (sinh vật học) vằn, sọc; đường khía

  Chuyên ngành

  Y học

  vân, dải, đường

  Kỹ thuật chung

  dải
  sọc
  vân
  vằn
  vệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X