• /´strɔbə¸trɔn/

  Điện

  đèn strobotron

  Giải thích VN: Đèn néon có bộ phản sóng dùng phương pháp hoạt nghiệm, tạo ra ánh sáng chói khi bị kích thích bởi mạch phát xung điện thế đúng thì.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X