• (đổi hướng từ Stropped)
  /strɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Da dây (máy) dùng để mài dao cạo
  (hàng hải) vòng day da (kéo ròng rọc)

  Ngoại động từ

  Liếc, mài (dao cạo) trên dây da

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X