• /´stropi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khó xử
  Nóng tính; dễ cáu (người)
  Don't get stroppy with me - it's not my fault !
  Đừng cáu với tôi - cái đó không phải lỗi của tôi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X