• /´strʌgliη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vật lộn, đấu tranh, sống chật vật
  a struggling artist
  một nghệ sĩ sống chật vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X