• Kỹ thuật chung

    thanh chống

    Giải thích VN: Là thanh đỡ trục trên một hệ thống treo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X