• Xây dựng

    tường ngăn phụ

    Giải thích EN: A timbered wall. Giải thích VN: Một bức tường bằng gỗ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X