• Kỹ thuật chung

    hướng dẫn học

    Giải thích VN: Một dạng dạy học, trong đó học sinh được hướng dẫn từng bước thông qua việc ứng dựng của chương trình đối với một công việc nhất định, như lập một bảng dự trù ngân sách, hoặc viết một bức thư kinh doanh. Một số chương trình có kèm theo phần hướng dẫn học trên màn hình ứng dụng các phương pháp huấn luyện dựa vào máy tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X