• Thông dụng

    Danh từ

    Thuật nói chuyện (về (chính trị)) ở nơi công cộng; thuật cổ động

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X