• /sʌb´eikwiəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác subaquatic

  Như subaquatic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dưới nước
  subaqueous concrete
  bê tông dưới nước
  subaqueous foundation
  móng dưới nước
  subaqueous pipeline
  đường ống dưới nước
  subaqueous tunnel
  đường hầm dưới nước
  ở dưới nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X