• /´sʌb¸beis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nền ở dưới; dưới nền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cơ sở con

  Xây dựng

  nền dưới
  nền (xây dựng móng)
  lớp móng dưới
  crusher-run aggregate subbase
  lớp móng dưới đá hỗn hợp
  lớp nền (đường) lớp móng
  móng dưới
  crusher-run aggregate subbase
  lớp móng dưới đá hỗn hợp

  Kỹ thuật chung

  chân tường
  chân cột
  nền
  lớp (đất) ở dưới
  lớp đệm
  lớp móng
  crusher-run aggregate subbase
  lớp móng dưới đá hỗn hợp
  gờ chân cột
  móng
  crusher-run aggregate subbase
  lớp móng dưới đá hỗn hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X