• /səb´mə:dʒəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác submersion

  Danh từ

  Sự chìm
  Sự làm ngập nước
  Sự lặn (tàu ngầm)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chìm
  sự ngập
  sự nhúng chìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X