• Toán & tin

    mặt nạ mạng phụ

    Giải thích VN: Là một số mà khi so sánh với số địa chỉ mạng thì sẽ loại bỏ và chỉ giữ lại các thông tin cần thiết. Ví dụ trong một mạng sử dụng XXX.XXX.XXX.YYY và tất cả các máy tính đều có chung phần đầu XXX.XXX.XXX thì mặt nạ sẽ tách ra và chỉ sử dụng phần đặc trưng của địa chỉ mạng là YYY.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X