• /səb´sə:viəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác subserviency

  Danh từ
  Sự phụ thuộc
  Sự giúp ích, sự phục vụ
  Sự khúm núm, sự quỵ luỵ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X