• /´sʌb¸taitl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiêu đề (phụ), đề phụ (của một cuốn sách..)
  ( (thường) số nhiều) phụ đề (trong phim)

  Ngoại động từ

  Đặt tiêu đề cho, làm phụ đề cho

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phụ đề

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Kỹ thuật chung

  đoạn chú thích

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X