• /sʌ´kə:səl/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + church) nhà thờ nhánh (không phải là nhà thờ chính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X