• /´sʌtʃən´sʌtʃ/

  Thông dụng

  Đại từ & từ xác định
  Nào đó; như thế nào; thuộc một loại riêng biệt
  such-and-such a person
  một người nào đó
  such-and-such results will follow such-and-such causes
  những kết quả như thế như thế sẽ theo sau những nguyên nhân như thế như thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X