• (đổi hướng từ Suffixing)
  /´sʌfiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) hậu tố; tiếp tố

  Ngoại động từ

  (ngôn ngữ học) thêm hậu tố; thêm tiếp tố

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiếp tố

  Kỹ thuật chung

  hậu tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X