• /¸sʌlfə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho ngấm lưu huỳnh; sự xông lưu huỳnh (như) sulphurization

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự cho ngấm lưu huỳnh
  sự xông lưu huỳnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X