• /´sʌlfərəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác sulfurous

  Tính từ

  (thuộc) lưu hùynh; giống như lưu hùynh
  the volcano's sulphurous fumes
  khói lưu hùynh của núi lửa
  Có lưu hùynh; chứa lưu hùynh hoá trị thấp
  (như) sulphureous
  (hoá học) sunfurơ
  sulphurous acid
  axit sunfurơ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lưu huỳnh (IV)
  sunfurơ
  sunphurơ

  Điện lạnh

  chứa lưu huỳnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X