• /´sʌməri/

  Thông dụng

  Cách viết khác summerlike

  's—m”li
  tính từ
  (thuộc) mùa hè; như mùa hè, tiêu biểu cho mùa hè, thích hợp với mùa hè

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aestival , estival , sunny , warm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X