• /´sʌn¸daiəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng hồ dùng bóng của que mốc để đo thời gian (thời xưa)
  Đồng hồ mặt trời

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồng hồ mặt trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X