• /¸su:pə´hevi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Siêu nặng

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  siêu nặng
  superheavy quasimolecule
  chuẩn phân tử siêu nặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X