• (đổi hướng từ Superposed)
  /¸su:pə´pouz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chồng, chồng lên

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chập
  chồng chất
  trùng nhau

  Giải thích VN: Chồng lên nhau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X