• /¸su:pə´skraib/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Viết lên trên
  Viết bên ngoài; viết địa chỉ lên (phong bì thư...)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  direct

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X