• /'sjupə,skript/

  Thông dụng

  Tính từ

  Viết bên trên, viết lên trên

  Danh từ

  Chữ viết lên trên, số viết lên trên

  Toán & tin

  chỉ số trên

  Giải thích VN: Một con số hoặc chữ cái được in cao hơn dòng chữ in bình thường.

  SPS (superscriptcharacter)
  ký tự chỉ số trên
  superscript character (SPS)
  ký tự chỉ số trên

  Xây dựng

  bút trên

  Kỹ thuật chung

  số mũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X