• /¸su:pə´venʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xảy ra không ngờ (làm gián đoạn, làm biến đổi một quá trình)
  Việc xảy ra không ngờ

  Chuyên ngành

  Y học

  bội bệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X