• /¸su:prə´liminəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trên ngưỡng (đủ để gây kích thích)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quá giới hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X