• Điện

    tranzito có lớp chắn

    Giải thích VN: Transito có lớp chắn được tạo ở hai phía một mảnh mỏng chất bán dẫn loại N. Ngoaig lớp chắn là lớp mạ INDI làm cực phát và cực thu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X