• Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng mặt (tiếng kim máy hát chạy trên đĩa hát)

  Điện

  nhiễu âm mặt đĩa

  Giải thích VN: Nhiễu âm gây ra bởi sự ma sát mũi kim trên đường rãnh của đĩa hát.

  Điện tử & viễn thông

  nhiễu bề mặt

  Điện lạnh

  tiếng ồn bề mặt
  tạp âm bề mặt
  tạp nhiễu bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X