• /,sʊəri'na:mə/

  Quốc gia

  • Suriname, officially the Republiek Suriname, is a country in northern South America. Other common names are Surinam or Sranang. It was formerly known as Nederlands Guyana, Netherlands Guiana or Dutch Guiana. It lies in between French Guiana to the east and Guyana to the west. The southern border is shared with Brazil and the northern border is the Atlantic coast. The most southern parts of the borders with Guyana and French Guiana are disputed (upper Corantijn and Marowijne rivers—the map shows the Guyana and French Guiana versions of the border). Suriname is the smallest country in South America, in terms of population.
  • Diện tích: 163,270 sq km
  • Thủ đô:
  • Tôn giáo:
  • Dân tộc:
  • Quốc huy:
  • Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X