• Ô tô

    khớp bi hệ thống treo

    Giải thích VN: Là khới nối tay đòn hệ thống treo tới bánh trục và có tác dụng như là một chốt chặn làm giảm những thay đổi về vị trí khi bánh xe quay hay chuyển động lên xuống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X