• /swɔ:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường cỏ bị cắt, vệt cỏ bị cắt

  Chuyên ngành

  Môi trường

  vạt cỏ mới phạt

  Điện tử & viễn thông

  vùng được thám hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X