• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) lời tâng bốc, lời nịnh bợ

  Ngoại động từ

  Thuyết phục ai bằng cách tâng bốc, nịnh bợ... (để làm cái gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X