• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác swingletree

  Danh từ

  Thanh ách (để buộc ngựa, bò... vào xe)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X