• Thông dụng

    Danh từ

    Sự nguy hiểm luôn luôn đe doạ (viên bạo quân để một thanh kiếm trần treo trên đầu Damocles chỉ thuộc bằng một sợi tóc để cho biết hạnh phúc kẻ bạo quân là rất mong manh)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X