• /¸sikə´fæntik/

  Thông dụng

  Cách viết khác sycophantical

  Tính từ
  Nịnh hót, bợ đỡ
  a sycophantic smile
  một nụ cười nịnh bợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X