• /¸simbəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tượng trưng; tình trạng là biểu tượng
  Sự tượng trưng hoá; sự diễn đạt bằng tượng trưng, sự biểu diễn bằng ký hiệu
  Sự coi (một truyện ngắn...) như là chỉ có tính chất tượng trưng
  Sự đưa chủ nghĩa tượng trưng vào

  Chuyên ngành

  Y học

  sự tượng trưng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X