• /¸simpəθoumi´metik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Kích thích thần kinh giao cảm
  Danh từ
  Chất kích thích thần kinh giao cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X