• /´simfisis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều symphyses

  (y học) sự dính màng

  Tính từ

  (giải phẫu) tiếp hợp ghép

  Chuyên ngành

  Y học

  khớp dính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X