• /¸simptəmə´tɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) triệu chứng học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  triệu chứng học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X