• /´siηkrə¸nizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất đồng thời; tính đồng bộ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính đồng bộ

  Y học

  tính đồng bộ, đồng thời

  Điện

  sự đồng bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X